Dziewin: edukacja prowadzona z rozmachem

Nowo otwarty Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie pioniersko wpisuje się w plany rewitalizacji rozumianej jako przywrócenie ruchu, m.in. turystycznego, na rzece Odrze. Zaplanowany z rozmachem program współpracy kilku gmin przewiduje powstanie całej infrastruktury edukacyjno – turystycznej: sieci przystani, miejsc noclegowych, tras turystycznych i ścieżek rowerowych. Dopełnieniem projektu ma być statek, który kursując między portami i przystaniami, będzie dla dzieci edukacyjną przygodą.

Położony na odrzańskiej skarpie malowniczy Dziewin ma szanse stać się jedną z nielicznych, a może nawet jedyną w Polsce, samowystarczalną wsią. Jaskółką zmian jest otwarty dzisiaj samowystarczalny energetycznie Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej wyposażony w urządzenia, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz powietrzna pompa ciepła to instalacje zastosowane tam w praktyce, które najmłodszym mają zobrazować, jak wykorzystuje się niewyczerpalną energię słońca i wiatru.

Na zaproszenie burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyły do Dziewina przybyli licznie reprezentanci kilkudziesięciu instytucji z całego regionu, wśród nich wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, Jan Rybka i Ewa Rzewuska z WFOŚiGW, sołtys Andrzej Sajak oraz radny Mariusz Mostowski, którzy razem z gospodarzem uroczyście przecięli symboliczną szarfę.

– Dziewin to miejscowość pięknie położona i bardzo aktywna. Od lat organizowane są tu plenery malarskie i rzeźbiarskie. Dlatego nie powinno dziwić, że ten obiekt, pierwotnie przeznaczony na świetlicę, stał się także siedzibą Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Od poniedziałku prowadzimy tu już zajęcia dla najmłodszych, na których uczymy o odnawialnych źródłach energii, sortowaniu odpadów, oszczędzaniu wody i pokazujemy walory przyrodnicze okolicy – mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – To nie jedyny obiekt, który powstanie w ramach całego przedsięwzięcia, bo w planach jeszcze port w Ścinawie, edukacja na statku, trasy turystyczne i budowa schroniska młodzieżowego – zapowiada burmistrz, zapraszając wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Dzięki wsparciu wielu instytucji udało się stworzyć miejsce, które służy mieszkańcom, przyciąga turystów i chroni środowiska. Nikt w gminie nie ma wątpliwości, czyja to zasługa. – Kiedy ostatnio burmistrz Kosztyła podpisywał umowę przyznającą gminie Ścinawa kolejne pieniądze, powiedziałem: Cieszę się, że dzięki Panu nasz powiat pięknieje. Burmistrz odpowiedział mi wtedy, że to nie jest dla powiatu lubińskiego, tylko dla gminy Ścinawa. To oczywiście był żart, ale dzięki inicjatywie i pomysłowości burmistrza oraz jego zespołu gmina Ścinawa zmienia się i pięknieje, a wraz z nią i powiat – chwalił burmistrza Ścinawy starosta lubiński Adam Myrda.

Ośrodek nie powstałby, gdyby nie determinacja włodarzy gminy i udana współpraca wielu partnerów.

– Rząd, którego jestem przedstawicielem, priorytetowo traktuje temat Odry, a ten ośrodek jest uzupełnieniem wielkiej, międzynarodowej wręcz polityki. Gratuluję pomysłu i realizacji – mówił wojewoda Paweł Hreniak, obiecując częściej zaglądać w swoje rodzinne strony.
Finansowego wsparcia udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Sejmik przez lata pracował nad ideą edukacji ekologicznej. Chcemy stworzyć sieć samorządowych, czyli obywatelskich, centrów edukacji ekologicznej, które mają uczyć dzieci w terenie, uczyć od podstaw pokazywać: to jest nasza rzeka, nasz las, stąd się bierze nasza woda, a tu jest nasza oczyszczalnia – mówi Ewa Rzewuska, przewodnicząca komisja ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy sejmiku dolnośląskim i członek rady nadzorczej WFOŚiGW, który wsparł projekt półmilionową dotację. – Przypominam, że obiecaliście przeszkolić 3 tys. osób rocznie – dodaje pół żartem, pół serio Jan Rybka, wiceprezes WFOŚiGW.

Raczej nie będzie to problemem. Już w nadchodzącym tygodniu Ośrodek spodziewa się wizyty ponad pół tysiąca gości!

– Chcemy, żeby ośrodek tętnił życie. Już w tym tygodniu mamy zaplanowane zajęcia dla 600 dzieci! Edukacja ekologiczna łatwo się łączy z zabawą. Mamy dla dzieci program z wizualizacją, będą kluby odkrywców, lornetki, walizki ekobadacza. Wszystko, żeby dzieci zrozumiały, po co to jest, jak działa ten wiatrak, który mogą zobaczyć przed wejściem – mówi Renata Jakubowska – Pawlak, kierownik referatu funduszy pozabudżetowych i inicjatyw obywatelskich ścinawskiego magistratu. – Dzięki konsultacjom, które burmistrz i sołtys prowadzili z mieszkańcami Dziewina udało się ustalić wstępny harmonogram: w dni robocze prowadzimy tu zajęcia, weekendy przeznaczone są dla mieszkańców – dodaje.

Ośrodek otrzymał także duszpasterskie wsparcie od księdza Andrzeja Janickiego, proboszcz miejscowej parafii, który poświęcił nowo otwarty ośrodek. – Papież Franciszek napisał pięknie, że świat jest naszym domem i musimy o niego dbać. Nauka, wiara, religia – wszystko jest połączone. Pamiętajmy zwłaszcza o ekologii serca, czystości serca. Będę zachęcać dzieci, żeby tu przyjeżdżały – zapewnił ksiądz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *