Miasto i gmina Ścinawa położona jest na lewym brzegu Odry, w północnej części województwa dolnośląskiego, zajmując powierzchnię ponad 16 tys. Ha. Wchodzi w skład powiatu lubińskiego, na które obok miasta i gminy Ścinawa składają się: miasto Lubin, gmina Lubin i gmina Rudna.

Miasto i gmina Ścinawa graniczy: od północy z Gminą Rudna, od południa z Gminą Prochowice, od wschodu z Gminą Wińsko i Gminą Wołów, od zachodu z Gminą Lubin.

Miasto i gmina Ścinawa jest gminą miejsko – wiejską, z siedzibą w mieście Ścinawa. W granicach Gminy znajduje się 21 miejscowości położonych administracyjnie w 19 sołectwach oraz miasto Ścinawa.
W kolejności alfabetycznej są to sołectwa: Buszkowice, Chełmek Wołowski, Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna, Dębiec, Dłużyce, Dziesław, Dziewin, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Parszowice, Przychowa, Redlice, Ręszów, Sitno, Turów, Tymowa, Wielowieś, Zaborów. Miejscowość bez statusu sołectwa to Grzybów.
Największe z nich pod względem liczby mieszkańców to: Tymowa, Parszowice, Ręszów.

Gmina usytuowana jest w odległości około 60 km od centrum administracyjnego województwa – Wrocławia oraz w stosunkowo niewielkiej odległości od granic z Czechami i Niemcami.
Przez Gminę przebiega droga krajowa nr 36 z północnego – wschodu na zachód, łącząc Ścinawę
z Rawiczem i Lubinem, z północy na południe przebiega droga wojewódzka nr 292 relacji Nowa Sól – Lisowice, łącząca Ścinawę z Chobienią i Prochowcami, w Ścinawie swój początek ma droga wojewódzka nr 340 w kierunku Oleśnicy, łącząca Ścinawę z Wołowem.

Szczególne walory przyrody doliny Odry – „Łęgi Odrzańskie” i starorzecza – są dużą wartością przyrodniczą i krajobrazową Gminy.