Działalność kulturalna na terenie miasta i gminy Ścinawa oparta jest obecnie przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie (CTiK).
Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje miasto i wszystkie sołectwa. Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona przez CTiK odbywa się przede wszystkim w nowo wybudowanym ośrodku w Ścinawie oraz w świetlicach wiejskich z terenu gminy Ścinawa.

W CTiK prowadzone są następujące sekcje:

 • Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej – zespół istnieje od 1984 r. Obecnie śpiewa i tańczy w nim 16 osób, którym przygrywa 3 osobowa kapela. Zespół ugruntował swoją pozycję w czołówce zespołów folklorystycznych województwa dolnośląskiego dzięki uczestnictwu w wielu konkursach i przeglądach, gdzie doceniono uroki i wartość tego zespołu. Przez lata zespół otrzymał wiele nagród i propozycji koncertowych, w roku 2012 zespół był laureatem przeglądu „Wielkie Bałakanie” w Żarach oraz przeglądu zespołów folklorystycznych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie
 • Teatr Integracyjny Stowarzyszenia „Równe Szanse” – założony został w 2009 r. Terapia poprzez teatr integracyjny otwiera drogę do wyrażania nieuświadomionych i tłumionych uczuć, sprzyja harmonijnemu rozwojowi osobowości, wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne. Działania teatru integracyjnego przełamują stereotypy niepełnosprawności jako stanu społecznej bierności i bezradności, powodują otwarcie się osób sprawnych i niepełnosprawnych na siebie i świat.
 • Zaczarowana Kurtyna – dziecięca grupa teatralna istnieje od maja 2010 r. Zajęcia w grupach teatralnych dają sięgające w głąb człowieka efekty wychowawcze, edukacyjne i artystyczne. Systematyczność pracy pozwala wypracować etos grupy teatralnej, która staje się nośnikiem i krzewicielem kulturowych wartości, daje szansę uprawiania twórczości artystycznej i jest ośrodkiem wyłaniania i kreowania wszechstronnych, mądrych i wrażliwych ludzi
 • Zumba – zajęcia prowadzone od października 2012r., to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Jest to bardzo innowacyjny system fitness, który poprzez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, pozwala dbać o kondycję, a przede wszystkim napawa optymizmem i wprawia w świetne samopoczucie.
 • Sekcja Foto – sekcja zrzesza młodych miłośników fotografii artystycznej, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie sztuki. W ramach zajęć uczestnicy sekcji poznają różnorodne techniki fotografii cyfrowej, zasady kompozycji, a także metody edycji fotografii. Uczestnicy zajęć uczą się jak dobrać właściwe parametry ekspozycji, w jaki sposób fotografować portrety, krajobrazy, wnętrza. Ich prace prezentowane są na wystawach.
 • Klub Robotyki – program autorski. Do zajęć używane są nowoczesne zestawy Lego Mindstorms Next 2.0 wraz z komputerami typu notebook. Dzieci uczą się konstruowania i programowania. Warsztaty to także zabawa i nauka. Uczestnicy mają nieskrępowaną swobodę modyfikowania istniejących konstrukcji i budowania całkowicie nowych, własnych modeli. Zajęcia adresowane są dla dzieci od 6 roku życia.
 • Klub Fantastyki „Wilczarze”- działa w CTiK od listopada 2011 roku. Zajmuje się szeroko pojętymi znaczeniami słowa fantastyka, futurystka oraz graniczącymi z tymi pojęciami zagadnieniami i pojęciami ze świata baśni, mitów oraz podań, legend, a także historii. Klub rozwija zainteresowania osób w zakresie ww. Poprzez propagowanie literatury oraz filmu, prezentacje gier fabularnych, bitewnych, planszowych oraz karcianych.
 • Sekcja Szachowa – nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. W ten sposób wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą.
 • Sekcja taneczna dla dzieci – taniec współczesny – prowadzony od września 2012 r. Taniec to niebywała dawka energii i wigoru, tak niezbędna najmłodszym, którym przedszkole i szkoła oferuje zaledwie minimum zajęć ruchowych i to często w formie, którą trudno nazwać nauką tańca. Regularne zajęcia taneczne uczą również poczucia obowiązku i dyscypliny. Dziecko, które ma wiele zajęć i znajduje w nich zamiłowanie i pasję jest bardziej zorganizowane i ma lepsze efekty w nauce, rozwija się jego pamięć ćwiczona na zapamiętywaniu układów tanecznych. Istotnym aspektem przygody z tańcem jest także radość, jaką przynosi udany pokaz. Satysfakcja z występów to duża nagroda i marzenie wielu małych mistrzów.
 • Sekcja plastyczna dla dzieci – program Koła Plastycznego został stworzony w celu rozbudzenia zainteresowań i zdolności plastycznych u dzieci. Celem sekcji plastycznej jest rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej, konstruktywne spędzanie wolnego czasu, wyrabianie umiejętności obserwacji i zauważania piękna otaczającego nas świata. Uczestnicy koła poznają różne techniki plastyczne: collage, wycinanka, wydzieranka, malowanie kredkami czy też malowanie farbami na papierze i szkle.

Ponadto na terenie miasta i gminy działają następujące grupy artystyczne:

 • Zespół Instrumentalny Campanello
 • Zespół „Bez Nazwy” (działający przy Gimnazjum Publicznym w Ścinawie)
 • Zespół „Promyczek” (działający przy Szkole Podstawowej w Ścinawie)
 • Kabaret “Na jednej nodze” (działający przy CTiK w Ścinawie)

CTiK jest organizatorem wielu imprez cyklicznych, takich jak:

 • Ścinawskie Kaziuki
 • Ludowe Talenty
 • Plener Artystyczny „Dziewin – Dolnośląski Kazimierz Dolny Nad Odrą”
 • Powiatowe Biegi im. Jana Pawła II
 • Łabędzi Bieg
 • Dzień Dziecka
 • Dni Ścinawy
 • Flis Odrzański
 • Ścinawski Blues nad Odrą
 • Dożynki Gminne

Centrum Turystyki i Kultury współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich, działającymi na terenie gminy. Członkowie kół są współorganizatorami imprez prowadzonych przez CTiK oraz biorą udział w wielu organizowanych konkursach.

Aktywne koła z terenu działalności ośrodka to: KGW w Tymowej i KGW w Przychowej.

W siedzibie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie znajduje się Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie, która posiada prężnie działającą filię w Zaborowie.