Opieką zdrowotną w Ścinawie zajmuje się Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W jego strukturach działają poradnie ogólne, poradnie dla dzieci zdrowych i chorych, gabinety zabiegów, laboratorium analityczne. Istnieje pracownia ultrasonograficzna, pracownia EKG. Zespół prowadzi także szereg specjalistycznych przychodni m.in. poradnię dla kobiet, poradnię okulistyczną. Prowadzi zajęcia rehabilitacyjne, takie jak fizjoteriapia i kinezyterapia.Ośrodek prowadzi także badania profilaktyczne i dla kierowców.

Od listopada 2007 r. funkcjonuje Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie, który powstał w ramach projektu “Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych w Ścinawie” Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) we Wrocławiu, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Ośrodek powstał w dawnym budynku szpitala dla kobiet “Bethania” działającego w latach 1865-1945.