Dolina Odry w okolicach Ścinawy została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej – „Łęgi Odrzańskie”. Oprócz ptaków spotykamy się tutaj z bobrami, wydrami, norkami, które żyją w starorzeczach Odry.

Aby uchronić te cenne obszary utworzono w gminie Ścinawa dwa użytki ekologiczne:
1. „Ścinawskie Bagna”.
2. „Starorzecze koło Przychowej”.

W obszarze tym znajduje się „Łęg Korea”, obszar lasów, łąk, pastwisk i nieużytków o pow. 79,29 ha, uznany przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 stycznia 2001 r. za rezerwat przyrody, chroniący lasy łęgowe z miejscem lęgów wielu ciekawych ptaków. Odcinek Doliny Odry położony na Ziemi Ścinawskiej to najlepiej zachowane wilgotne lasy liściaste o najwyższych walorach przyrodniczych w całej Dolinie Odry i „wart jest kompleksowej ochrony w ramach parku narodowego” Dolina Odry jest jednym z niewielu miejsc w Europie, gdzie zachowały się stare lasy łęgowe, z bogactwem gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla tych ekosystemów. Ziemia Ścinawska położona jest nad jednym z najpiękniejszych fragmentów Doliny Odry z dobrze zachowanymi łęgami wierzbowo-topolowymi i wiązowo-jesionowymi. W dobrze zachowanych starorzeczach pod Jurczem, Grzybowem, Dziewinem, Lasowicami i Przychową spotykamy osobliwą roślinę – kotewkę orzecha wodnego. Ta wymierająca w Polsce roślina była w zamierzchłych czasach podstawowym pokarmem dla osiadłej tu ludności.

Okolice Ścinawy są jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie spotykamy kotewkę obok takich osobliwych i pięknych roślin jak: pływająca paproć – salwinia, grzybienie białe zwane potocznie liliami wodnymi i żółto kwitnącymi grążelami. W lasach kwitną lilie złotogłów, storczyki: kruszczyk szerokolistny i listera jajowata. Szczególnym okresem w nadodrzańskich lasach jest wiosna z tak zwanym aspektem wiosennym. Drzewa są jeszcze bez liści, a pod nimi kwitną barwne kobierce kwiatów ze śnieżyczką przebiśniegiem, fioletowo-czerwoną miodunką, a trochę później z białymi kobiercami zawilców. Spotykamy tutaj nie tylko piękne i ciekawe rośliny, jest to miejsce gdzie znalazły swoje ostoje ginące w Europie i na świecie ptaki. Królem Doliny Odry jest orzeł bielik największy w Polsce ptak drapieżny. Szybujący nad lasami duży rudawy ptak z ogonem rozwidlonym jak u jaskółki to kania ruda. Ptak wymierający na świecie ma nad Odrą doskonałe warunki do życia. Lasy łęgowe to też miejsce gdzie można spotkać prawie wszystkie nasze dzięcioły z dzięciołem zielono-siwym, zielonym, czarnym, dużym, średnim i najmniejszym z dzięciołów – dzięciołkiem. Jesienią łąki i pola są miejscem gdzie gromadzą się liczne stada żurawi i gęsi. Zimą można zaobserwować kolejne atrakcje. Odra jest miejscem zimowania wielu ptaków z północy gągołów, traczy nurogęsi i bielaczków, kaczek krzyżówek, łabędzi niemych oraz rzadkich, a lęgnących się od niedawna nad Odrą łabędzi krzykliwych.

Niewątpliwie do walorów turystycznych można zaliczyć dogodne położenie nad rzeką Odrą, co otwiera nowe możliwości rekreacyjno – turystyczne. Jedną z nich jest inicjatywa Ekomuzealna „Wieś Rybacka w Dziewinie”, która nawiązuje do dawnych tradycji rybactwa śródlądowego na rzece Odrze, życia i zwyczajów dawnych mieszkańców osady rybackiej Dziewin. Ekomuzeum znajduje się na obszarze łęgów odrzańskich i objęte jest programem Natura 2000. Można znaleźć tu dziewicza przyrodę, która zachęca do wędrówek, wędkowania, podglądania przyrody i czynnego wypoczynku.

Dodatkowo na terenie miasta i gminy Ścinawa Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze PTTK z oddziałem w Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie.