Położenie: przy północnej części Ścinawy, Długość: 1,8 km (w jedną stronę)

Ogólny opis: Ścieżka prowadzi skrajem użytku ekologicznego „Ścinawskie Bagna”. Zaczyna się jeszcze w obszarze zabudowanym. Jej zasadnicza część biegnie w krajobrazie otwartym a kończy się w lesie przy ujściu Zimnicy do Odry. Ścieżka przechodzi skrajem wysokiej skarpy, z której rozpościera się malowniczy widok na bagna i łąki z panoramą Ścinawy w tle. Ze skarpy można idealnie oglądać różne typy roślinności bagiennej, słuchać chórów płazów oraz obserwować lęgowe i przelotne ptaki. Warunki istniejące na ścieżce umożliwiają bliski kontakt z przyrodą bez ingerencji w nią. Ze względu na niedostępność bagien i naturalną barierę w postaci rzeki Zimnicy i Młynówki, powrót możliwy jest jedynie tą samą trasą. Dojazd: W Ścinawie kierujemy się na ulicę Chobieńską. Ścieżka rozpoczyna się przy zjeździe z tej ulicy w kierunku oczyszczalni ścieków. Uwagi: Ścieżka szczególnie polecana wiosną. Zawsze warto odwiedzić ją w okresie wylewów Odry, kiedy to gromadzą się tu stada wędrownych ptaków.