Przez miasto i gminę Ścinawa wiodą szlaki turystyczne rowerowe, kajakowe oraz ścieżki przyrodnicze:

Szlaki rowerowe:

  • Zachodni odcinek niebieskiego rowerowego szlaku Odry łączącego Wrocław z Głogowem, prowadzący przez Jurcz, Grzybów, Dziewin, Krzyżową, Ścinawę, Przychowę, Buszkowice
  • Szlak łącznikowy Ścinawa – Iwno, którym można zmienić trasę przejazdu niebieskiego szlaku Odry z zachodniej na wschodnią

Szlaki kajakowe:

  • Lubiąż- Ścinawa (22km)
  • Ścinawa- Chobienia (18km)

Ścieżki przyrodnicze:

  • Ścieżka przyrodnicza „Łęgi okolic Dziewina” 10 km. Ścieżka o tematyce łęgi i starorzecza , ścieżkę wytyczona na południe od Ścinawy, pomiędzy Odrą a Dziewinem.
  • Ścieżka przyrodnicza „Ścinawskie Bagna”- ścieżka ta zlokalizowana jest przy północnej części Ścinawy ma długość 1,8 km. Prowadzi ze Ścinawy do ujścia rzeki Zimnicy. Jej temat przewodni to ptaki wodno-błotne na bagnach.

W gminie odczuwalny jest niedostatek tras i ścieżek rowerowych połączonych siecią z miastem Ścinawa oraz innymi trasami i ścieżkami przebiegającymi przez gminy sąsiednie.