Podczas II wojny światowej wiele ważnych budowli miasta uległo zniszczeniu, m.in. ratusz, zabytkowe kamieniczki, kościoły, klasztor oraz zamek.
Mimo to na terenie gminy spotkać można wiele cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. Do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych z obszaru miasta i gminy Ścinawa wpisanych zostało łącznie 82 obiekty i zespoły obiektów. Przedmiotem ochrony prawnej są tu głównie zespoły sakralne (kościoły) wraz z otaczającymi je cmentarzami oraz zespoły porezydencjonalne, w tym pałace, parki oraz zabudowy folwarczne. Wśród obiektów wpisanych do rejestru zabytków przeważają obiekty stanowiące własność kościelną, gminną i prywatną.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są m.in.:

 • układ urbanistyczny starego miasta, z 1215 r.
 • ruiny zamków,
 • kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to najcenniejszy zabytek Ścinawy. Pierwsza notka o tym kościele pochodzi z 1209 roku. Poważnej przebudowie uległ w XV wieku. Kościół jest murowany z cegły gotyckiej, trzynawowy, typu halowego, z wydłużonym prezbiterium. Do wykonania dekoracji użyto piaskowca. W zachodniej części budowli dominuje potężna, czworoboczna wieża, w górnej części przechodzi ona w ośmiobok. Góra nakryta ośmiobocznym hełmem zakończonym figurą krzyża. Wewnątrz zachowały się dwa nagrobki kobiet pochodzące z 1595 i 1605 roku. Nagrobki te posiadają bogate zdobienia
 • cmentarz żydowski poł. XIX w., ul. Młynarska
 • mury miejskie, fragmenty pochodzą z XIV-XV wieku. Dawniej posiadały one dwie bramy: Bramę Odrzańską i Bramę Głogowską. W XV wieku bramy te zostały powiększone o dwie furty: Starą i Łazienną. Mury, które od XIX wieku były sukcesywnie rozbierane i przeznaczane na materiał budulcowy, obecnie zachowały się w niewielkim fragmencie w zachodniej części miasta. Zbudowane są one z cegły typu gotyckiego. W niektórych miejscach są widoczne ślady dawnej fosy
 • wieża ratusza, z XV w.; ostatni ścinawski ratusz został znacznie przebudowany w XIX wieku. Podczas II wojny światowej został poważnie zniszczony i do naszych czasów zachowała się tylko monumentalna, czworoboczna wieża, która w górnych partiach staje się ośmioboczną. Wieża ta nakryta jest stożkowatym hełmem. Do wieży ratuszowej dobudowany jest nowy budynek, w którym mieści się obecnie Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
 • zespół dworca i stacji kolejowej z lat 1874-1900 – z drugiej połowy XIX wieku wraz z całym zespołem urządzeń i budynków
  • dworzec
  • wieża ciśnień – rok budowy 1874 r.
  • budka dróżnika
  • nastawnia
  • parterowe rampy kolejowe
  • dwa budynki mieszkalno-biurowe
  • magazyn i WC
  • dom, ul. Głogowska 8/10, z początku XX w.
  • szkoła, ul. Kościuszki 1, z 1903 r.
  • budynek sanitariatów
 • domy, ul. Szeroka 14, 26, z XIX/XX w.
 • domy, ul. Jana Pawła II 8, 17, z XIX/XX w.
 • kamienice; część ścinawskiej starówki przetrwała wojnę, jednak jest to niewielki fragment dawnego zespołu staromiejskiego. Większość zachowanych kamienic w centrum miasta pochodzi z końca XIX i początku XX wieku.
 • mosty na Odrze – drogowy i kolejowy.