Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie organizuje pobyty grup jedno-, dwu- i trzydniowe przez cały rok po uprzedniej rezerwacji terminu.