Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ścinawie funkcjonuje od lutego 2016 roku. Został utworzony uchwałą Rady Miejskiej. ROEE-LGOM jest koordynacją wszystkich działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska naturalnego.