Niebawem ruszy przedsięwzięcie związane z rewitalizacją zabytków i rozwojem instytucji kultury, projekt zatytułowany jest: “Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego”. Obiekt zlokalizowany przy ulicy Jana Pawła II w Ścinawie jest jednym z elementów tworzonego w gminie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej dla obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (w skrócie: ROEE-LGOM).

Od lat powojennych do dziś “pałacyk” pełni funkcje administracyjno-biurowe. Obecnie w obiekcie swoje siedziby mają niektóre lokalne organizacje pozarządowe, część z nich zostanie alokowana do wyremontowanego ratusza, a część docelowo ma znaleźć się w budynku po byłej już siedzibie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, w samym centrum Ścinawy.

Cały budynek zostanie zaadoptowany na potrzeby tzw. domu pracy twórczej, to właśnie kultura i turystyka będą odgrywały główne role w zakresie funkcjonowania zabytku. Oprócz tego ma on stanowić bazę noclegową, planuje się utworzenie w nim około 40 miejsc do spania.

Docelowo w “pałacyku” wykorzystane będą technologie chroniące środowisko naturalne. Zastosowane zostanie energooszczędne oświetlenie z inteligentnym systemem zarządzania regulującym moc oświetlenia w zależności od warunków zewnętrznych i bieżącego zapotrzebowania, co ograniczy nadmierny pobór energii. Budynek dostosowany będzie także do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, powstanie m.in. winda, a oprócz tego zagospodarowany zostanie teren przy i za samym zabytkiem.
Od 1 września 2018 roku zapraszamy do udziału w zoorganizowanych półkoloniach!