Gmina Ścinawa Gmina Ścinawa z początkiem 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie budowy parkingu przy porcie, na wjeździe do miasta od strony mostu na Odrze, a obecnie czeka na roztrzygnięcie konkursu.

Przy porcie powstanie parking pn. Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi i atrakcjami turystycznymi.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się pośrednio do ograniczenia niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, szerszego wykorzystania bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach projektu powstaną w szczególności: parking, zatoka autobusowa wraz z przystankiem, stacja rowerowa i ciągi komunikacyjne. Elementem uzupełniającym będzie zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz stworzenie stanowisk informacyjnych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ochronę podróżujących oraz zwiększenie atrakcyjności rozwiązania „Parkuj i jedź”. Inwestycja zlokalizowana będzie na wjeździe do miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie nadbrzeża, portu Ścinawa, rzeki Odra oraz drogi krajowej nr 36 i wojewódzkiej nr 292. Takie rozwiązanie umożliwi bezpieczne pozostawienie swojego środka lokomocji (samochodu osobowego) i kontynuację podróży przy użyciu publicznego transportu zbiorowego lub roweru w kierunku centrum miasta oraz dworców PKP i PKS, skąd kursuje komunikacja publiczna po terenie Gminy i w kierunku Lubina, Polkowic oraz Brzegu Dolnego. Wpłynie to na promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego, a jednocześnie spowoduje zmniejszenie ilości samochodów wjeżdżających na nabrzeże, do centrum oraz kursujących się do dużych miast województwa.